Лицензия и заключение от ГИБДД

Лицензия и заключение от ГИБДД
Автошкола "Профи" имеет лицензию, заключение от ГИБДД